fbpx

Подходящ ли е хосписът за парализирани хора?

При парализата способностите за извършване на активни движения са нарушени. Тя може да е съпроводена със загуба на сетивност и др. функции и обикновено се дължи на увредени нерви в областта на гръбначния стълб.

Има различни видове парализа, при които може да бъде засегната част от тялото или да бъде генерализирана и да обхваща почти цялото тяло.

Най-честите причини за парализа са мозъчен инсулт, мултиплена склероза, травма на главата или увреждане на гръбначния мозък.

Защо хората с парализа се нуждаят от грижи в хоспис?

От вида и тежестта на самата парализа зависи какво влияние ще окаже тя върху засегнатия пациент. Хората с параплегия могат да изпълняват по-голяма част от ежедневните си дейности с помощта на инвалиден стол. Но ако са засегнати всички крайници, тогава специалните всекидневни грижи са наложителни.

Най-често при възрастните хора парализата е с едностранна локализация и се получава след инсулт, като се стига до пълна безпомощност на засегнатия. Грижите за него, докато е на легло, не са толкова трудни, но отнемат много време, каквото обикновено близките нямат. Освен това, болният не е в състояние да извършва необходимите действия бързо, което изисква много търпение.

В такива случаи се прибягва до единственото разумно решение – настаняването на парализирания в хоспис. То е продиктувано от необходимостта на парализирания:

  • Да бъдат осигурени постоянни грижи, свързани с лична хигиена, хранене и медицински манипулации;
  • Да се прилага адекватно лечение и рехабилитация.

Кои услуги в хосписа отговарят на нуждите на парализирания?

Поверявайки грижите за вашия близък на хоспис, вие ще бъдете по-спокойни за неговото състояние и ще можете да разчитате на по-бързото му оптимално възстановяване.

В хосписа за пациентите с парализа ще бъде направено всичко необходимо, благодарение на екипа от висококвалифицирани медицински специалисти, състоящ се от лекари и медицински сестри, рехабилитатори и кинезитерапевти, болногледачи, санитари и др.

Грижите на денонощния дежурен екип включват:

  • Различни медицински манипулации, включително редовно обръщане и масажиране с цел предотвратяване на декубитални рани. При евентуалното им появяване следва внимателна професионална обработка;
  • Рехабилитация по индивидуална програма, за да се възстанови постепенно мускулната сила и да се подобри двигателната култура;
  • Контрол на кръвното налягане, навременен прием на лекарствата и др.;
  • Поддържане на личната хигиена – обтривания или къпане, смяна на пелени, памперси и катетри, подстригване и бръснене и др.;
  • Оказване на помощ при храненето и осигуряване на правилна диета поради намалена чревна подвижност;
  • Превенция срещу развитието на пневмония, тромбоемболични усложнения и др.;
  • Ползване на услугите на логопед за възстановяване на затруднена реч и на психолог за стабилизиране на психо-емоционалното състояние.

Медицинските грижи в хосписа ще помогнат и за предотвратяване на повтарящ се инсулт, ако той е причина за парализата. Затова в контролирана среда това е по-лесно, още повече, че лекарят в хосписа ще проследи и съпътстващите хронични заболявания, които в този период могат да се влошат. Затова хоспис за парализирани хора винаги е една добра алтернатива.

Други статии

Хоспис Варна: Оазис на грижа и подкрепа

Хоспис Варна: Оазис на грижа и подкрепа

Хосписът ни във Варна представлява важна част от системата за здравни грижи в града, като предоставя специализирана медицинска помощ и подкрепа за хора с терминални