fbpx

Хоспис или дом за възрастни – как да изберем

Изборът между хоспис и дом за възрастни хора е важно и често трудно решение, което семействата трябва да вземат, когато се грижат за своите възрастни близки или за тези с терминални заболявания. Въпреки че и двете предлагат форми на грижа, те служат на различни нужди и имат различни цели. Проучването на основните разлики може да помогне на семействата да направят информиран избор, който най-добре отговаря на нуждите на техния близък.

Хосписна грижа

Хосписът е предназначен за хора с терминални заболявания, когато лечението вече не е насочено към лекуване, а към облекчаване на симптомите и подобряване качеството на живот в оставащото време. Хосписната грижа може да се предоставя у дома, в специализирани хосписни центрове, в болници или в домове за възрастни хора, които предлагат хосписни услуги.

Основни характеристики на хосписната грижа:

 • Цялостен подход: Фокусира се върху физическото, емоционалното и духовното благополучие на пациента.
 • Облекчаване на симптомите: Приоритет е облекчаването на болката и дискомфортът, а не лечението на заболяването.
 • Подкрепа за семейството: Предлага емоционална, социална и духовна подкрепа както на пациентите, така и на техните семейства.
 • Краен етап от живота: Предназначен е за хора, които са в краен етап от живота си, обикновено с прогноза за оставащ живот от 6 месеца или по-малко.

Дом за възрастни хора

Домовете за възрастни хора са предназначени за хора, които поради възрастта си или здравословните си проблеми вече не могат да живеят самостоятелно и се нуждаят от постоянна грижа и наблюдение. Те предлагат широк спектър от услуги, включително медицинска грижа, помощ при ежедневните дейности, хранене и социални дейности.

Основни характеристики на домовете за възрастни хора:

 • Дългосрочна грижа: Предназначени са за хора, които се нуждаят от постоянна помощ и грижа на дългосрочна основа.
 • Медицинско наблюдение: Предлагат медицинско наблюдение и грижи, включително грижа за лекарства, рехабилитация и други здравни услуги.
 • Социална интеграция: Организират различни социални и рекреационни дейности, за да поддържат активен и социален начин на живот на обитателите.
 • Помощ при ежедневните дейности: Помагат на обитателите си в ежедневните дейности като хранене, обличане и лична хигиена.

Как да изберем?

Изборът между хоспис и дом за възрастни хора зависи от редица фактори, включително медицинското състояние на индивида, нуждите за грижа, желанията на семейството и финансовите възможности. Ето няколко насоки за вземане на решение:

 • Оценка на медицинското състояние: Консултирайте се с лекар за медицинското състояние и нуждите от грижа на вашия близък.
 • Разглеждане на желанията на близкия: Важно е да се вземат предвид желанията и предпочитанията на вашия близък, когато е възможно.
 • Финансови съображения: Разгледайте финансовите аспекти и наличните ресурси за покриване на разходите за грижа. Разгледайте цените в хосписите и тези в старческите домове и преценете. 
 • Лично посещение: Посетете потенциалните хосписи или домове за възрастни хора, за да оцените условията и атмосферата.

Вземането на решение между хоспис във Варна, или София, или друг град, и дом за възрастни хора е комплексен процес, който изисква внимателно обмисляне и планиране. Важно е да се търси баланс между медицинските нужди, емоционалното благополучие и финансовите възможности, за да се осигури най-добрата възможна грижа за вашия близък.

Други статии

Хоспис Варна: Оазис на грижа и подкрепа

Хоспис Варна: Оазис на грижа и подкрепа

Хосписът ни във Варна представлява важна част от системата за здравни грижи в града, като предоставя специализирана медицинска помощ и подкрепа за хора с терминални