fbpx

Новини

Подобряване на качеството на живот на възрастните хора чрез хосписна подкрепа

Подобряване на качеството на живот на възрастните хора чрез хосписна подкрепа

Застаряването е естествен процес, който със времето засяга всички нас. За възрастните хора обаче, този процес може да дойде със собствени предизвикателства и предпоставки. В

Прочетете повече »
Денонощна грижа за хората настанени в хоспис

Денонощна грижа за хората настанени в хоспис

Хосписите са медицински центрове, които предоставят специализирана грижа на пациенти с терминални заболявания и техните семейства. Една от ключовите характеристики на хосписите е денонощната грижа,

Прочетете повече »
Защо отношението на специалистите в хосписа е основна движеща сила

Защо отношението на специалистите в хосписа е основна движеща сила

Хосписът е специализирана медицинска услуга, която се фокусира върху подпомагането на пациентите с терминални заболявания и техните семейства. Важна съставна част от успешното функциониране на

Прочетете повече »
Ползи от трудотерапията в хоспис

Ползи от трудотерапията в хоспис

Ерготерапията или трудовата терапия е рехабилитационна дисциплина, с чиято помощ се подобрява здравословното и емоционално състояние на човека, посредством използване на различни дейности от ежедневието.

Прочетете повече »