fbpx

Каква подкрепа осигурява хосписът за онкоболни

Всяка година броят на онкоболните у нас се увеличава, като по смъртност ракът заема второ място след сърдечно-съдовите заболявания.

Ако ваш близък е с онкозаболяване, особено в последен стадий, той се нуждае от специални грижи. Затова трябва да решите дали вие ще се грижите за него, ще наемете болногледач, или ще потърсите услугите на хоспис. След като премине курсът на лечение в болница, в зависимост от прогнозата и очакванията, изборът ви ще зависи от възможностите, които предлага всеки един от вариантите.

Грижите в хоспис за онкоболни, най-вече за болен в терминален стадий, са най-професионални и адекватни, тъй като персоналът в такива институции е специално обучен как да помага в подобни критични ситуации на пациента и на неговото семейство.

Какъв е подходът към онкоболните в хоспис?

Състоянието на настанените хора в хоспис за онкоболни може да бъде различно, предполагаемият изход – също.

При благоприятна прогноза

Лечението на рак е дълго и изтощително и в периода след него болният се нуждае от възстановителен период и възвръщане на самостоятелността си. В хосписа специалистите имат за цел да помогнат за физическото и психическото му възстановяване. Комплексният подход е много важен за оздравителния процес не само за пациента, но и за неговите близки.

При терминално болни

Палиативните грижи в такива случаи са насочени към контролиране на болката, което като медицинска грижа е единственото възможно. Болният трябва да има най-безболезнените последни дни и както той, така и близките му, да могат да приемат смирено неизбежното.

Какви грижи получават онкоболните?

Конкретните грижи, полагани за онкоболен в хоспис, зависят от състоянието му, но като се изключат детайлите, най-общо те включват:

  • предоставяне на добри битови условия и удобства;
  • грижи за личната хигиена, помощ при хранене;
  • осигуряване на диетична храна при необходимост;
  • извършване на различни медицински манипулации;
  • оказване на помощ от психолог и социален работник.

Ако състоянието на пациента позволява, могат да му бъдат назначени и рехабилитационни процедури.

Много е важно, че необходимите манипулации и всички дейности се извършват от професионалисти, обучени да осигуряват различни специализирани грижи.

На онкоболните се предоставя и стабилна психологична среда, чиято роля за спокойствието и максималния комфорт е голямо значение.

С адекватните и постоянни грижи, дори да не може да се повлияе на крайния изход на болестта, животът на пациента може да се удължи. В същото време, при благоприятна прогноза, възстановяването ще бъде по-бързо и с възможно най-положителни резултати в дългосрочен план.Други статии

Хоспис Варна: Оазис на грижа и подкрепа

Хоспис Варна: Оазис на грижа и подкрепа

Хосписът ни във Варна представлява важна част от системата за здравни грижи в града, като предоставя специализирана медицинска помощ и подкрепа за хора с терминални