fbpx

Какви специалисти има в хосписите

Хосписите са специализирани медицински заведения, които предоставят палитра от грижи и подкрепа на терминално болни пациенти. Тези заведения имат добре подбран екип от медицински специалисти, чиято цел е да осигурят грижа и подкрепа във физически, емоционален и духовен план. Ето някои от специалистите, които могат да бъдат включени в екипа на хосписите:

1. Лекар специалист по палиативна медицина – Това е лекар, който е специализирал в предоставянето на палиативна грижа на пациенти с терминални болести. Те са отговорни за оценката на симптомите, управлението на симптомите от страничните ефекти на лечението и координирането на грижите с другите членове на екипа.

2. Медицински сестри – В екипа на хосписите се включват и медицински сестри с опит в палиативна грижа. Те осигуряват непрекъсната медицинска наблюдение, дават лекарства, грижат се за комфорта и нуждите на пациентите и предоставят подкрепа на техните семейства.

3. Психолог – Психологът играе важна роля в хосписната грижа, като осигурява емоционална и психологическа подкрепа на пациентите и техните семейства. Те помагат в справянето с емоционалния стрес, ангажираността и присъстващата тревожност по време на този труден период.

4. Социален работник – Социалният работник е отговорен за изпълнението на различни роли в хосписа. Те могат да се грижат за координирането на услуги и ресурси, помагат с финансови въпроси, осигуряват подкрепа на семействата, осигуряват социална адаптация.

5. Физиотерапевт – Физиотерапевтите могат да помогнат на пациентите с хосписни нужди да запазят мобилността си, да улеснят болката и да подобрят функционалността. Те предоставят индивидуализирани упражнения и техники, които подобряват качеството на живот.

6. Духовник – В хосписната грижа може да бъде включен духовник, който осигурява духовна подкрепа и утеха на пациентите и техните семейства според техните религиозни или духовни убеждения.

Това са само някои от специалистите, които могат да бъдат включени в екипа на хосписите. В зависимост от нуждите на пациента и предлаганите услуги, екипът може да бъде допълнен с други специалисти, като логопеди, диетолози или фармацевти. Основната цел на тези специалисти е да осигурят комфорт, подкрепа и най-доброто възможно качество на живот на пациентите и техните семейства през трудния период на хосписната грижа.

В новата база хоспис Варна също ще бъде осигурен екип от професионалисти, за да може всеки пациент да се чувства добре.

Други статии

Заболявания, които налагат грижа в хоспис

Заболявания, които налагат грижа в хоспис

Хосписната грижа е специализирана медицинска помощ, предназначена за подпомагане на хора с терминални заболявания. Този вид грижа е фокусиран върху облекчаването на болката и други