fbpx

Каква е ролята на клиничния психолог в хосписите и домовете за възрастни

Възрастните хора са особено уязвими откъм психологически разстройства, като в много от случаите става дума не толкова за физическо износване на тялото, колкото за моменти на криза. 

Ако възрастният човек е настанен в хоспис или дом за възрастни хора, тези заведения разполагат в своите екипи с висококвалифицирани специалисти за подкрепа на настанените и близките им. Те оказват помощ съобразно потребностите им в моментите, в които трябва да се адаптират към нови условия.

Какви са основните задачи пред клиничния психолог?

Като изхожда от факта, че намаляването на личния потенциал и застоят в личностните преживявания може да провокират формирането на неудовлетвореност у възрастните хора, клиничният психолог в хосписа и в дома за възрастни хора има за задача:

Да насърчи  индивидуалната изява 

 Заедно с това да се стреми да използва различни стратегии, които да помогнат за по-лесното приобщаване към условията в хосписа или дома за възрастни. Много полезни в случая са любимите вещи, албумите със снимки на членове от семейството, поставени на видно място в стаята.

Да проведе диагностика на актуалното психично състояние

Чрез различни тестове и процедури на всеки новопостъпил пациент се провежда диагностика, като се прави комплексна оценка на когнитивните функции и изследване на личностните характеристики. 

Да окаже психологическа подкрепа 

За да изгради увереност у настанените, че ще получат максимални грижи, клиничният психолог провежда консултации, за да разбере състоянието им или при нужда поради специфични емоционални и остри състояния.

Да стимулира активен социален живот

От голямо значение в процеса на стареене е стимулирането на активен социален живот. Като се съобразява с индивидуалните предпочитания на участниците, клиничният психолог организира групови дейности за подпомагане на интеграцията в новата среда. 

Какви техники и методи използва най-често клиничният психолог?

Сред най-ефективните стратегии, които специалистът използва в хосписите и домовете за възрастни хора, са освен тестовете за актуално психично състояние,  и:

  • когнитивни тестове за внимание и памет;
  • когнитивно обучение за подобряване на когнитивните функции и адаптацията;
  • предоставяне на информация на пациентите с деменция за собствена личност, време и място, както и стимулиране споделянето на спомени;
  • групови занимания с възлагане на различни социални роли;
  • екзистенциална психотерапия, включваща споделяне на спомени, надежди, мисли и др.;
  • когнитивно-поведенчески техники за справяне с негативизъм, дисфункционални прояви и др.

Психологическото консултиране в хосписите и домовете помага на обитателите им да открият нови източници на удоволствие и смисъл. Наред с медицинските грижи, те имат нужда и от разбиране и внимание, а подкрепа от този тип може да повиши качеството им на живот.

Други статии

Хоспис грижа за пациенти с рак

Хоспис грижа за пациенти с рак

Ракът е заболяване, което може да засегне не само физическото, но и емоционалното и психическото състояние на пациента и неговите близки. В тези трудни моменти,

Как да се грижим за парализиран роднина

Как да се грижим за парализиран роднина

Грижата за парализиран роднина може да бъде предизвикателство, което изисква много търпение, отдаденост и знания. Освен емоционалната подкрепа, която е необходима, е важно да се