Хосписи са съществували още през XI в., когато са се използвали най-вече по време на дълги войни. В по-ново време, през 1967 г., е създаден първият модернизиран хоспис. Днес такова заведение се свързва с дом, където възрастни хора, хора с деменция или неизлечимо болни на всяка възраст биват настанявани за известно време.

Грижите в хоспис са нужни, когато болният:

Не е в състояние да взема решения самостоятелно

Не е лесно да се разговаря на тема като смъртта и въпреки това, всеки от нас се стреми да осигури пълноценен живот за близките си, когато дойде моментът да си отидат от този свят. Ако няма надежда да се подобрят, ние трябва да вземем така важното решение да ги настаним на място, където да се намали физическата и душевната им болка, или поне да бъдат контролирани симптомите на заболяването. Затова е добре да се доверим на хоспис за лежащо болни.

Има нужда от пълноценни грижи и подкрепа

Въпреки че може да осигурите медицински грижи и у дома чрез посещението на лекари и сестри, 24-часовото наблюдение и контрол ще бъдат невъзможни. Зависи и какво е състоянието на пациента, но в хосписа грижите са денонощни, а освен това, ще можете да оказвате подкрепа на настанения, като го посещавате често.

Не може да става от леглото или е с деменция

Ако вашият близък е в тежко състояние и е на легло, постоянното наблюдение от медицински лица и обгрижване е задължително. Това се отнася особено за случаите, изискващи различни манипулации като вливания, поставяне на инжекции, обработка на рани от залежаване и др. Контролираната среда е най-добрият избор, който може да направите, тъй като подобни грижи са специализирани, а и поради ангажиментите си, не можете да ги извършвате денонощно.

Страдащите от деменция също изискват постоянен надзор. В хосписа обикновено за тях е отделен специален корпус и разполагат със самостоятелен двор. Не само денонощният екип за мониторинг и реакция, но и осигуреното 24/7 видеонаблюдение ще бъде гаранция, че човек с този проблем ще е добре, за което не можете да бъдете сигурни, ако го оставите сам вкъщи, дори и за малко.

Има нужда от помощта на психолог

В много от случаите в края на дните си неизлечимо болните имат нужда от психолог за емоционална подкрепа. Това се отнася най-вече за тези, за които се полагат палиативни грижи. Намалява се емоционалното натоварване на близките, а и те самите се нуждаят от помощ за психическото си здраве. Затова в хосписа се предоставя и възможност за обучение на семейството как да се грижи за своя близък.

Хосписът за онкоболни или друг тип заболявания осигурява, доколкото е възможно, по-спокоен и комфортен живот на пациентите. Близките могат да са спокойни, че любимите им хора са добре обгрижвани, а практиката показва, че животът на неизлечимо болните се удължава с няколко месеца.

Заведението предполага престой около 6 месеца, но той може да бъде увеличен при необходимост. Има пациенти, които го напускат, ако показват признаци на ремисия и се подобряват.

Получавайки медицински, но и чисто човешки грижи, пациентът в хосписа няма да се чувства самотен и изоставен, а на неговото семейство ще бъде по-леко, доверявайки се на специализирано заведение с опитен екип.