fbpx

Кои са най-често срещаните митове за хоспис грижите в България

Хоспис грижите в България все още са обвити в множество митове и заблуди, които могат да възпрепятстват разбирането и достъпа до този важен вид медицинска помощ. Въпреки че хосписната помощ е насочена към подобряване качеството на живот на пациентите в края на живота им, съществуват някои заблуди, които заслужават внимание и разяснение.

Мит 1: Хосписът е само за последните дни от живота

Един от най-разпространените митове е, че хосписната грижа е предназначена само за последните дни или часове от живота на човек. В действителност, хосписната помощ може да бъде предоставяна много по-рано и е насочена към облекчаване на симптомите и подобряване качеството на живот, а не само към грижа в самия край.

Мит 2: Приемането в хоспис означава, че се отказваш от лечение

Много хора вярват, че ако техен близък е приет в хоспис, това означава, че се отказва от всякакви лечебни процедури. Всъщност, хосписната грижа се фокусира върху облекчаването на болката и другите симптоми, като същевременно се уважават желанията на пациента за неговото лечение и грижа.

Мит 3: Хосписната грижа е скъпа и недостъпна

Съществува заблуда, че хосписните услуги са изключително скъпи и недостъпни за обикновените български семейства. В действителност, много хосписни програми се финансират частично или изцяло от държавата, здравните застраховки или чрез дарения, което ги прави достъпни за хора в нужда. Затова цените в хосписите могат да бъдат съвсем достъпни за хората. 

Мит 4: Хосписът е място, където хората отиват, за да умрат

Друга често срещана заблуда е, че хосписът е просто място, където хората отиват, за да умрат. В действителност, целта на хосписната грижа е да подобри качеството на живот на пациентите, като им предостави достойнство, комфорт и подкрепа в последните етапи на техния живот.

Мит 5: Хосписната грижа е само за раково болни

Много хора вярват, че хосписните услуги са предназначени само за пациенти с терминално заболяване на рак. Въпреки че раковите пациенти често се нуждаят от хосписна помощ, тя е налична за всеки с терминално заболяване, включително сърдечни заболявания, ХОББ, невродегенеративни заболявания и други. Има хоспис за хора с деменция, за стари хора и т.н.

Разбиването на митовете около хосписната грижа е важно за подобряване на разбирането и достъпа до тези толкова важни услуги в България. Информираността и образованието на обществото могат значително да помогнат на повече хора да получат подкрепата и грижата, от която се нуждаят в края на живота си.

Вижте и хоспис Варна.

Други статии

Хоспис Варна: Оазис на грижа и подкрепа

Хоспис Варна: Оазис на грижа и подкрепа

Хосписът ни във Варна представлява важна част от системата за здравни грижи в града, като предоставя специализирана медицинска помощ и подкрепа за хора с терминални