fbpx

Пациенти в какво състояние се приемат в хосписа

Трайното застаряване като тенденция извежда на преден план проблемите, които са свързани с дългосрочните грижи за възрастните хора. Въпреки че когато са в затруднено или тежко здравословно състояние, те получават грижи от своите близки или от наети болногледачи, когато възникне необходимост от медицински компетенции, грижите на семейството се оказват недостатъчни. Появява се необходимостта от дългосрочни грижи, включващи медицински и социални услуги, каквито може да осигури заведение като хоспис.

Мисията на хосписа е да извършва дейности, които са необходими да повишат качеството на живот на хора в терминални състояния и медико-социални проблеми, да облекчи болката и страданията им, да подпомогне и близките им.

Какви пациенти се приемат в хосписа?

За прием в хоспис пациентите се насочват от болниците, от лечебни заведения за извънболнична помощ или по собствено желание.

Състояния, в които се приемат най-често пациенти в хосписа, са свързани с грижи при:

  • напреднал стадий на хронични заболявания – сърдечно-съдови, неврологични, деменция и др.;
  • онкологични заболявания;
  • възстановяване след хирургични интервенции;
  • възрастни хора с нужда от хранене и общи хигиенни грижи;
  • пациенти в терминален стадий на заболяване.

Сред заболяванията, поради които пациентите разчитат на грижи в хосписа, преобладават онкологичните, болестите на органите на кръвообращението и свързаните с тежки травми състояния.

При много хронични и прогресивни заболявания при напредване на болестта симптомите може да станат трудно поносими и контролирани. В такива късни стадии на помощ идва хосписът, предлагайки палиативни грижи.

На какви грижи могат да разчитат пациентите?

За настанените в хосписа пациенти полага грижи мултидисциплинарен екип. В неговия състав са включени освен лекари и медицински сестри, опитни болногледачи и санитари, а също рехабилитатори и психолози. В екипа непременно има и социален работник, а при нужда духовно лице.

Пациентите получават денонощно наблюдение и медицински грижи, помощ при обслужване на тоалета и храненето. Осигуряват им се различни удобства като зала за гимнастика, салон за красота, възможност за различни развлечения като арт терапия, настолни игри и др.

Основната грижа на хосписа е да подобри качеството на живот и благосъстоянието на страдащи от неизлечими болести или от такива, които ограничават нормалния им начин на живот. Макар че като лечебно заведение хосписът всъщност не лекува пациентите, грижите и подкрепата, получени в него, облекчават болката и контролират състоянието, като отговарят на физическите, емоционалните и социални нужди на пациентите и техните близки.

Цялостната координирана и състрадателна грижа, спокойната и уютна обстановка помагат на пациентите в хосписа да намерят облекчение на състоянието си и да получат физически и душевен комфорт.

Вижте какви грижи още се предлагат в:

Хоспис за онкоболни хора;

Хоспис за хора с деменция;

Хоспис за стари хора.

Други статии