fbpx

Ранни симптоми и признаци на деменция и болестта Алцхаймер. Защо и кога трябва да се тревожим? 

Деменцията е широк термин, описващ разнообразни заболявания, които засягат мозъка, като най-често срещаната форма е болестта на Алцхаймер. Това да забравяме може да се приема като нормален процес на стареене, но все пак кога трябва да започнем да се тревожим, че забравянето става по-сериозно?

Ранни признаци и симптоми

 1. Забравяне, засягащо ежедневието:
  • Повтаряне на истории или въпроси.
  • Забравяне за срещи и скорошни събития.
  • Трудности при запомняне на лекарства и нова информация.
 2. Трудности при изпълнение на познати задачи:
 1. Пренебрегване на домакинските задължения.
 2. Съхранение на храна и други предмети на необичайни места.
 3. Неподходяща употреба на домакински уреди.
 4. Проблеми с езика и разговора:
 1. Трудности при намиране на правилната дума.
 2. Прекъсвания в разговора.
 3. Неподходящи отговори в диалога.
 4. Дезориентация във време и пространство:
 1. Бъркане на деня, месеца или годината.
 2. Бъркане на квартал, имена, улици.
 3. Проблеми с парите и начина на използване:
 1. Трудности при балансиране на бюджета.
 2. Изтегляне и губене на големи суми пари.
 3. Лоши финансови решения.
 4. Проблеми с хигиената:
 1. Пренебрегване на личната хигиена.
 2. Носене на същите дрехи дни наред.
 3. Промени в поведението и личността:
 1. Агресия, пасивност или параноя.
 2. Неадекватни социални реакции.
 3. Загуба на мотивация и инициатива:
 4. Липса на желание за участие в активности или хобита.

Как се чувства човек с деменция?

Човекът с деменция често живее в свят на объркване, страх и депресия. Този свят може да бъде сравнен с опита на шофиране при лоши метеорологични условия или с престоя в чужбина, където не се владеят езика и обичаите. Тези хора се нуждаят от разбиране, търпение и подкрепа, за да се справят със своите ежедневни предизвикателства.

Ранното откриване на деменция или Алцхаймер е ключово за подобряване на качеството на живот на засегнатите лица. Забелязването на ранни признаци и симптоми може да даде възможност за своевременно съдействие и подкрепа. Важно е обществото да бъде информирано и осведомено относно този проблем, тъй като деменцията засяга все повече хора във всички страни.

Поради тази причина все по-често в старческите домове и хосписите има допълнителни отделения за хора с деменция. 

С разбирането и знанието за симптомите и промените, свързани с деменцията, всеки може да допринесе за подобряване на живота на хората с деменция и техните семейства.

Все по-често много хора се доверяват на грижите на хосписа за хора с деменция, тъй като там всеки получава нужното внимание, грижа и подкрепа. 

Други статии

Заболявания, които налагат грижа в хоспис

Заболявания, които налагат грижа в хоспис

Хосписната грижа е специализирана медицинска помощ, предназначена за подпомагане на хора с терминални заболявания. Този вид грижа е фокусиран върху облекчаването на болката и други