fbpx

Рехабилитация при сърдечно-съдови заболявания

Сърдечната рехабилитация помага за подобряване на здравното състояние и за възстановяване след прекаран инфаркт, при сърдечна недостатъчност, болки в гърдите, заболяване на коронарната артерия и др.

След като прекара дадено сърдечно заболяване, пациентът се подлага на рехабилитация още в болницата. Тя продължава след това при амбулаторни условия, а после и вкъщи, когато може да следва програмата си сам. Ако става дума за пациент, настанен в хоспис, за него се полагат рехабилитационни грижи от медицински екип в заведението.

Целите на рехабилитацията при сърдечно-съдовите заболявания е създаване на индивидуална програма, която да предотврати влошаване на състоянието, да намали риска от сърдечно-съдови проблеми в бъдеще и да подобри качеството на живот.

Какво включва сърдечната рехабилитация?

Повечето програми за рехабилитация продължават около 3 месеца, но при отделни пациенти може да траят по-дълго или програмата да бъде по-интензивна за 1-2 седмици.

Сърдечната рехабилитация се предприема след оценка на здравословното състояние, като се включва и преглед на здравната история. Провежда се и физикален преглед и се правят тестове. Така се преценява дали за конкретното сърдечно заболяване е подходяща рехабилитация, или не.

Докато трае рехабилитацията, с пациента работи медицински екип от кардиолог, медицинска сестра, специалист по физикална терапия, диетолог, психолог и др.

Програмата за сърдечна рехабилитация обикновено включва:

  • физически дейност;
  • информация за здравословно хранене, прием на лекарства и отказ от тютюнопушене;
  • консултация относно варианти за облекчаване на стреса и по-доброто психично здраве.

По време на рехабилитацията се проследява кръвното налягане, провеждат се и профилактични изследвания за диабет и висок холестерол.

По какъв начин помага сърдечната рехабилитация?

Рехабилитацията при сърдечно-съдови заболявания помага за физическото и емоционалното възстановяване на пациентите. Ползите от нея за здравето са в краткосрочен и дългосрочен план, защото:

  • укрепва сърцето и цялото тяло след инфаркт;
  • облекчава болката в гърдите;
  • изгражда по-здравословни навици;
  • намалява тревожността;
  • повишава енергията и силата за улесняване на дейностите от ежедневието;
  • предотвратява риска от бъдещо заболяване и смърт поради сърдечен проблем и др.

Ценно предимство на рехабилитацията е, че се подобрява качеството на живот. След като приключи програмата, пациентът задължително ще трябва да спазва предписаната диета, да изпълнява редовно физически упражнения и да следва всички лекарски препоръки.

В хосписа за лежащо болни или хосписа за стари хора се полагат нужните грижи и внимание с цел по-бързото възстановяване на пациентите.

Сърдечно-съдовите болести са основна причина за ограничена активност и за инвалидност. Според проучванията, смъртността поради сърдечно-съдов проблем се понижава с 20-25% при тези пациенти с проведена рехабилитация. Затова препоръките са в хроничната фаза на сърдечното заболяване 2 пъти годишно да се провеждат курсове на рехабилитация.

Други статии