fbpx

Рехабилитация при лежащо болни пациенти – същност и ползи

Има много състояния, при които на човек може да се наложи да остане на легло дълго време. Такива са например слединсултни, след операции, при терминално болни пациенти и др.

Тъй като при неподвижност настъпва влошаване на метаболитните процеси, това може да причини невъзвратими последици. Част от тях са „застойна” пневмония в белите дробове, атрофирали мускули, загуба на функции на ставите, поява на рани от залежаване и др.

Поради тази причина рехабилитацията на лежащо болни е много важна. Тя може да включва различни упражнения, масаж и др. техники, които да се прилагат в домашни условия или в хоспис, ако пациентът е настанен там.

Какво представлява рехабилитацията на лежащо болни?

Рехабилитационните техники, които се прилагат, зависят от състоянието на болните и вида на увреждането. Рехабилитацията допълва лечението на последствията от заболяването, има за цел облекчаване на болката и дискомфорта и подобрено качество на живот.

Най-общите методи, които се прилагат при хора, страдащи от неврологични и ортопедични проблеми, както и при някои пациенти в терминален стадий, включват:

 • физически упражнения – пасивни и активни;
 • дихателни упражнения;
 • масажи за подобряване на мускулния тонус и кръвообращението;
 • използване на роботизирани уреди и др.

Упражненията за лежащо болни се извършват от пациента директно в леглото и затова има разработен комплекс от упражнения за всички увредени системи, за да се предотврати влошаването на състоянието. Задължителен е индивидуалният подход към всеки пациент.

Веднага след операция или инсулт пациентите не могат да изпълняват упражнения самостоятелно, затова за тях се прилагат прости пасивни упражнения за мускулен тонус. Едва след укрепване се продължава с активни упражнения, като натоварването се увеличава плавно. 

Включва се и дихателна гимнастика, особено след инсулт, масаж и самомасаж, изометрични упражнения, роботизирана неврорехабилитация и др.

Какви ползи получават лежащо болните?

Максималното възстановяване на лежащо болните или поддържане на относително доброто състояние на терминално болните зависи от качествената рехабилитация. Проведена от добре обучен специалист в хоспис за лежащо болни, от нея има редица ползи:

 • стимулиране на функциите на дихателната и сърдечно-съдовата система;
 • подобрени метаболитни процеси;
 • тонизиране на нервната система;
 • предотвратяване на мускулна атрофия и скованост на ставите;
 • профилактика на запек;
 • предотвратяване на възпаления в белите дробове;
 • предотвратяване образуването на венозни кръвни съсиреци;
 • предпазване от декубитални рани и др. 

Всяка една рехабилитация в специализирано заведени/хоспис за стари хора може да включва и участието на клиничен психолог, който да помогне за справяне на болния със симптоми на депресия.

На по-късен етап вкъщи пациентът може да продължи с някои упражнения, препоръчани от физиотерапевта, за да се възстанови напълно и да получи нужната ежедневна самостоятелност.

Други статии

Заболявания, които налагат грижа в хоспис

Заболявания, които налагат грижа в хоспис

Хосписната грижа е специализирана медицинска помощ, предназначена за подпомагане на хора с терминални заболявания. Този вид грижа е фокусиран върху облекчаването на болката и други