Има много причини, поради които семейството да вземе решение за настаняването на свой близък в хоспис. В голяма част от случаите не става въпрос само за тежко болни в края на жизнения им път, както обикновено се смята. Здравни заведения като хосписите осигуряват и грижи за пациенти с деменция, за нуждаещи се от продължителна поддържаща терапия, възрастни хора с невъзможност да се грижат за себе си и др.

За спокойния престой в хоспис има значение както модерната материална база и разположението извън шума на градската среда, така и всички онези услуги и грижи, които могат да гарантират на семейството, че техният близък ще бъде на добро място.

Грижите на персонала в хосписа са насочени изцяло към предоставяне на медицинска подкрепа, съчетана с емоционална и социална помощ.

Сигурността на пациентите е гарантирана по отношение на:

Физическо здраве

Полагането на медицински грижи за пациентите с деменция и гледането на лежащо болни са постоянни, а различните манипулации се извършват от обучен екип в контролирана среда. Това е от особено значение за облекчаване на симптомите на заболяванията, а при тежко болните пациенти се постига възможно най-дълго добро общо състояние.

Настанените в хосписа получават навреме своите лекарства, а когато имат нужда от инжекция, вливане, измерване на кръвното налягане и др. дейности, грижата поемат квалифицирани медицински специалисти.

За доброто здравословно състояние е важен и редовният прием на качествена храна. При нужда се изготвят специални диети, а при невъзможност на някой пациент да се храни самостоятелно, му се оказва помощ.

Разположението на хосписа

сред природна среда осигурява чист въздух на пациентите, възможност за разходки, а за поддържане на добрата двигателна активност се грижат рехабилитатори. Всеки пациент, който не е на легло, може да посети и залата за гимнастика или площадката за раздвижване.

Психо-емоционално здраве

Отдавна е установено, че физическото състояние зависи и от емоционалното здраве. Когато човек е много болен или е възрастен и самотен, има нужда както от непрестанни медицински грижи, така и от социални контакти и емоционална подкрепа.

Създадената социална среда в хосписа повишава възможността за контакти, а внимателното и деликатно отношение на обслужващия персонал, удобствата и различните услуги, включително с развлекателен характер, правят пациентите по-спокойни. Това се отразява на общото им физическо състояние и на достойнството им. Психологът и социалният работник в екипа винаги могат да окажат необходимата помощ, а това гарантира сигурност по отношение на емоционалната стабилност.

Освен денонощен медицински контрол, в хосписа се разчита и на 24/7 видеонаблюдение, което е още едно предимство на този тип здравни заведения.

Осигурявайки хосписни грижи на вашия близък, вие ще бъдете спокойни за сигурността на престоя му по отношение на здраве и емоционално състояние, а той ще се чувства добре, заобиколен от внимание в уютна и комфортна среда.