fbpx

Ползи от трудотерапията в хоспис

Ерготерапията или трудовата терапия е рехабилитационна дисциплина, с чиято помощ се подобрява здравословното и емоционално състояние на човека, посредством използване на различни дейности от ежедневието. Нейната намеса се налага в случаите, когато става въпрос за превенция, лечение или рехабилитация на хора от всякаква възраст, страдащи от физически или психически заболявания.

Използването на трудотерапията в хоспис е един от най-ефективните начини да се окаже психо-емоционална подкрепа на пациентите.

Каква е ролята на трудовата терапия в хоспис?

Обикновено хората, настанени в хоспис, страдат от различни хронични заболявания – неврологични, ревматологични, ортопедични и др. Чрез прилагането на ерготерапия те могат да развият, поддържат или възстановят умения, които са им необходими за извършване на основни ежедневни дейности. 

Ерготерапевтите им помагат да преодолеят трудностите, причинени вследствие на:

 • намалена мобилност и обхват на движение;
 • загуба на памет;
 • понижени когнитивни способности;
 • частична или пълна загуба на зрението и др.

Самата трудотерапия работи, като се съобразява с индивидуалните характеристики на всеки случай. Ерготерапевтът открива ограниченията и остатъчните способности на отделния пациент чрез наблюдение, персонални интервюта и стандартизирани тестове.

Получените резултати служат за поставяне на цели и изготвяне на план, като специалистът избира най-подходящите стратегии за отделните личности. По време на трудотерапията се оценяват всички настъпващи промени, за да се проследи постигането на целите.

Какви дейности може да включва трудовата терапия?

Трудовата терапия помага на възрастните хора да се справят с депресията, да възвърнат мотивацията и загубените си умения, но най-вече – да усещат полезността на своята дейност и да подобрят емоционалното си състояние.

Дейностите, които се извършват като част от трудовата терапия, се подбират внимателно според нуждите, желанията, заболяването, възрастта и социалния контекст.

Често в хосписа се предлага арттерапия, а ерготерапията се явява важна част от този метод, при който чрез творческия процес пациентите получават удовлетвореност и положителни емоции.

Трудотерапията може да включва дейности като:

 • занимания за концентрация;
 • дискусии върху прочетени притчи;
 • беседи на интересни теми;
 • рисуване;
 • изработка на предмети от различни материали;
 • плетене и бродерия;
 • грижи за растения и др.

Добре направляваната трудова терапия помага на хората да открият в себе си нови умения. Емоционалното и мотивирано ангажиране с творчество и работа намалява стреса, трайно подобрява общото състояние на пациентите и способностите им за общуване с околните. Комбинирана с лечение на основното заболяване и с физиотерапия, ерготерапията води до забележителни резултати, удължавайки активната фаза на живот и позволявайки на възрастните хора да се чувстват значими и полезни.

Затова много е важно да изберете правилния хоспис за стари хора, където вашият близък да се чувства добре.

Други статии

Как да се грижим за парализиран роднина

Как да се грижим за парализиран роднина

Грижата за парализиран роднина може да бъде предизвикателство, което изисква много търпение, отдаденост и знания. Освен емоционалната подкрепа, която е необходима, е важно да се